Publiczne Gimnazjum Leśnica,2014.03.10

im. „św. Franciszka z Asyżu”

47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą 15

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych

do Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i świetlicy w Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

Unieważniam wyżej wymienione zapytania ofertowe z powodu błędu Zamawiającego- braku doprecyzowania nazw produktów:

  • w zapytaniu do świetlicy szkoły :

- poz. 1, 3( likwidacja pozycji), 7, 8, 11, 21;

  • w zapytaniu do Publicznego Gimnazjum w Leśnicy:

- poz. 1, 11 oraz brak zapytania o tusze i tonery.

Równocześnie zapraszam do złożenia ofert w uzupełnionym przez szkołę Zapytaniu ofertowym.

Monika Kłosek- Dyrektor PG w Leśnicy